Aztec Magic Megaways

เกมสล็อต Aztec Magic Megaways เกมแห่งอารยธรรมที่บ่งบอกถึงดินแดนอันลึกลับของชาวแอสแท็ก เป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองเป็นอย่างมากในยุคพุทธศักราช 1500 และความรุ่งเรืองทำให้ผู้คนอยู่อย่างสงบสุขและอยู่มาวันหนึ่งความรุ่งเรืองของอารยธรรมนั้นก็ล่มสลายสมบัติทองคำ